ONDERSTEUNING

DRUK HIERDIE BLADSY, VOLTOOI, ONDERTEKEN EN FAKS ASSEBLIEF NA:  012 331-8854 (vra vir lyn)

Voorname   
 
Van  
Tel Huis (Kode)      Tel Werk (Kode)     
Sel. No.:  
 E-pos:     
Posadres:   Poskode:  
Ek wil graag die volgende ondersteuning bied:
Eenmalige kontantbedrag van: 
R
  Ek wil graag die volgende skenk: 
 

DEBIETORDER

BANKBESONDERHEDE

Naam van rekening 
 
Bank
 
Tak
 
Tipe Rekening: (Lopend, Spaar, Transmissie ens.)
 
Rekening Nommer:
 
Takkode:
 
Bedrag:
R
Bedrag in woorde:
(                                                                              )
Toestemming van die ondergetekende word verleen om bogenoemde bedrag van my Bankrekening 
Maandeliks af te trek op die 1e van elke maand, totdat ek hierdie opdrag  skriftelik kanselleer.
Handtekening:
 

 Terug na vorige bladsy