CD Bestellings

Kontak Besonderhede

Volle name:

Is u kind/ers deel van die verjaardagklub? Indien so dui asseblief een lid se naam om te kwalifiseer vir spesiale klub aanbiedinge.

Posaddres:

Poskode:

E-Pos:

Werk Tel (Geen spasies):

Selfoon (Geen spasies):

Huis Tel (Geen spasies):

Faks No (Geen spasies):

Wil u graag n kwartallikse nuusbrief ontvang?

JaNee

Wil u dit graag elektronies of per standaard pos ontvang?
Would you prefer electronic or standard postage?

Slakke PosE-Pos

Betaling van CD's: Inbetalings moet gedoen word in die volgende bankrekening en faks strokie na: 086 655 5487

REKENING BESONDERHEDE (Nuwe Rekening Nommer!!!):
Willie en die wenspan
ABSA
Rek. no. 927 761 4427
Takkode: 632005

Ek wil die volgende items per pos bestel:

LW: Posgeld is SLEGS R20

U moet asb eers die bestelling betaal sodat ons kan pos

Item

Prys

QTY

DVD's

Supersterre vir Jesus

R100

Wenners in Jesus

R100

100% vir Jesus

R100

Rockstar Live

R100

CD's

Supersterre vir Jesus

R70

Loof Hom met die tromme (Nuut)

R80

100% Vir Jesus

R80

Woema vir Jesus

R80

Wenners in Jesus

R80

Around the world
with Willie and the cool dudes

R80

Opvoedkundige CD

R80

U moet asb eers die bestelling betaal sodat ons kan pos