Wat bied Willie? / What does Willie offer?

Afrikaans

Willie gee die kinders die geleentheid om op Jesus te fokus deur sy lewendige sangbediening.

Sy roeping is vir hom opgeteken in Matt 19:14
Laat die kindertjies na My toe kom...

Hy bedien by:

  • Kleuterskole
  • Laerskole
  • Kerke
  • en Kampe

English

Willie provides an opportunity to children to focus on Jesus through his lively presentations

To him his calling is recorded in Matt 19:14
...and forbid them not, to come unto me...

He serves at:

  • Preschools
  • Primary schools
  • Churches
  • and Camps